AnsweredAssumed Answered

Urkundsintegration?!?

Question asked by christer.lassman on Aug 30, 2018

Urkundsintegration har varit på tapeten sedan jag började att arbeta med BB för sju år sedan. Säljare på Urkund har lovat att det ska komma ungefär lika länge. Är det någon som vet något mer om detta?

Jonas Lundqvist på Urkund, som var vår kontaktperson på Urkund har slutat och vi har inte fått någon info om någon ny person på Urkund som ska vara kontaktperson.

De Urkundsintegrationer som vi har sett hittills har varit pinsamt dåliga och inte väl integrerade med Blackboard. Är det någon som har någon ingång till detta eminenta företag?

Outcomes