AnsweredAssumed Answered

Svensk rättstavning (spell checker)

Question asked by eva on May 25, 2018
Latest reply on Jun 12, 2018 by christer.lassman

Hej!

Vilket svenskt rättstavningspaket har ni kopplat till er editor i era Blackboardinstallationer?

Just nu har vi bara eng (brittisk), eng(amerikans) och spanska, men vill lägga till svensk rättstavning.

Vi fick denna länk och testar svenska varianter nu, men det funkar inte så bra.

/download/dicts/ - WPS Office Community

MVH

Eva

Outcomes