AnsweredAssumed Answered

Svensk rättstavning (spell checker)

Question asked by eva on May 25, 2018
Latest reply on Jun 29, 2018 by js0056397

Hej!

Vilket svenskt rättstavningspaket har ni kopplat till er editor i era Blackboardinstallationer?

Just nu har vi bara eng (brittisk), eng(amerikans) och spanska, men vill lägga till svensk rättstavning.

Vi fick denna länk och testar svenska varianter nu, men det funkar inte så bra.

/download/dicts/ - WPS Office Community

MVH

Eva

Outcomes