Dec
19

BBUG Zoom Meeting - Swedish usergroup

Created by christer.lassman on Jul 10, 2019

Thursday, December 19, 2019 at https://oru-se.zoom.us/j/6593111382

Starts at 4:00 AM · Ends at 5:00 AM, EST (America/New_York)

  • christer.lassman

De datum som vi har satt för bbugmötena är

22/8 (Swe)

26/9 (Nord)

24/10 (Falun?)

21/11 (Nord)

19/12 (Swe)

Tiden är satt till 10:00-11:00.

https://oru-se.zoom.us/j/6593111382